Internet Profi - 90 Mbit/s (800 Kč/měsíc s DPH)


Internet Profi

Parametry:

  • 90 Mbit/s download
  • 30 Mbit/s upload
  • agregace max 1:5
  • dostupnost služby více než 99,7 procenta
  • fixní veřejná IP adresa
  • měsíční paušál 800 Kč s DPH

Ceník je platný od 1.1.2020. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Maximální rychlost připojení je shodná s inzerovanou. Běžně dostupná rychlost je nejméně 80% rychlosti inzerované. Minimální rychlost je pro všechny tarify 10Mbps (v případě poruchy, kdy služba běží přes záložní trasy). Na službu není uplatňováno žádné řízení datového provozu ani jiné přístup omezující podmínky či omezení koncových zařízení. Za závadu je považováno pokud rychlost služby klesne o více než 40% oproti inzerované. Měření musí být prováděno na metalickém portu přijímacího modemu. Nikoli za domácím bezdrátovým vysílačem. Uvedené rychlosti jsou platné na L1 vrstvě. Spojení jsou halfduplexní, uvedenou rychlostí lze tedy buď odesílat nebo přijímat. Při obousměrném provozu ve stejnou chvíli se rychlost sdílí. Poruchy lze hlásit v pracovní době (pondělí až pátek 9-17h a v sobotu 9-12h) na telefonní lince lince 775354707, mimo tuto dobo pak pomocí SMS zprávy. Případné spory řeší Český telekomunikační úřad.