Nastavení emailového klienta (např. THUNDERBIRD, OUTLOOK)

V případě nastavování poštovního klienta je důležité si nastavit odchozí server SMTP. Pro naši síť platí nastavení SMTP.ALESOVKA.NET bez autentifikace a podporujeme zabezpečení SSL/TLS (port 25 nebo 465).