Všeobecné informace

Internet poskytujeme skoro po celé Aši, Mokřinách, Krásné, Podhradí, Kopaninách, Doubravě, Dolních Pasekách a Horních Pasekách.

Zákazník se musí objednat, abychom zjistili zda je u něj možnost a dostupnost této služby a za jakých okolností. V případě úspěšného měření rovnou řekneme zákazníkovi cenu, za kterou jsme schopni ho připojit. TOTO VŠE JE ZDARMA.

Ceny instalačních sad se pohybují přibližně od 1500,- Kč až do 5000,-

Před objednávkou si prosím přečtěte:
Všeobecné obchodní podmínky
Vzor rámcové smlouvy
Vzor specifikace služby
Shrnutí smlouvy pro spotřebitele dle EU kodexu
Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů.
Informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb..

Síť Net-Alešovka poskytuje připojení dle standardu IEEE 802.3u/ab/ah.

V případech, že nastane situace trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby od přístupu k internetu od inzerované, má účastník právo službu reklamovat dle platných právních předpisů a VOP Poskytovatele. Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby. Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.

Měření musí být prováděno na metalickém nebo optickém portu přijímacího modemu. Nikoli za domácím bezdrátovým vysílačem. Linky jsou halfduplexní, uvedenou rychlostí lze tedy buď odesílat nebo přijímat. Při obousměrném provozu ve stejnou chvíli se rychlost sdílí.

Poruchy lze hlásit každý den od 8:00 do 20:00 hodin na telefonní lince 775354707, mimo tuto dobo pak pomocí SMS zprávy. Případné spory řeší Český telekomunikační úřad.