Všeobecné informace

Internet poskytujeme skoro po celé Aši, Mokřinách, Krásné, Podhradí, Kopaninách, Doubravě, Dolních Pasekách a Horních Pasekách.

Zákazník se musí objednat, abychom zjistili zda je u něj možnost a dostupnost této služby a za jakých okolností. V případě úspěšného měření rovnou řekneme zákazníkovi cenu, za kterou jsme schopni ho připojit. TOTO VŠE JE ZDARMA.

Ceny instalačních sad se pohybují přibližně od 1500,- Kč až do 5000,-

Před objednávkou si prosím přečtěte:
Všeobecné obchodní podmínky
Vzor rámcové smlouvy
Vzor specifikace služby
Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů.

Síť Net-Alešovka poskytuje připojení dle standardu IEEE 802.3u/ab/ah.

V případech, že nastane situace trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby od přístupu k internetu od inzerované, má účastník právo službu reklamovat dle platných právních předpisů a VOP Poskytovatele. Za detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevné síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či odesílání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná. Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu se považuje takovou odchylku, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut v časovém úseku max. 24 hodin. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

Měření musí být prováděno na metalickém nebo optickém portu přijímacího modemu. Nikoli za domácím bezdrátovým vysílačem. Linky jsou halfduplexní, uvedenou rychlostí lze tedy buď odesílat nebo přijímat. Při obousměrném provozu ve stejnou chvíli se rychlost sdílí.

Poruchy lze hlásit v pracovní době (pondělí až pátek 9-17h a v sobotu 9-12h) na telefonní lince 775354707, mimo tuto dobo pak pomocí SMS zprávy. Případné spory řeší Český telekomunikační úřad.